Отопление, вентилация и климатизация

Отопление, вентилация и климатизация

„ВМ Аутомейшън“ EООД е създадена през 2009г., след решение на Johnson Controls за закриване на директните представителства в 15 страни в Европа, сред които и България. Приемник е на опита и корпоративните традиции на „Джонсън Контролс България“ ЕООД и предшестващата я „Йорк Интернационал ЕООД“, създадена през 1992г.

Read More

UPS системи

UPS системи

От януари 2015г. портфолиото на фирмата се разшири с продукти за непрекъсваемо токозахранване в част UPS и Дизел Генератори, както и с продукти за инфрачервено зоново отопление.

ВМ Аутомейшън е оторизиран сервизен партньор на Итън за България.

Read More

Дизел генератори

Дизел генератори

Дружеството разполага със сервизни бази където се извършва превантивно, гаранционно и следгаранционно обслужване и ремонт на техниката. При поддръжката на машините, възлите и агрегатите се следват инструкциите на производителя и се влагат оригинални резервни части и консумативи. Сервизът е напълно оборудван и покрива територията на страната.

Read More

Ние сме пазарен лидер в областта на битовата и индустриална климатизация, отопление и вентилация (ОВК), хладилното оборудване (Refrigeration), резервно и непрекъсваемо токозахранване (UPS и Дизел Генератори), сградната автоматизация и контрол (BMS), включително прецизните климатизатори (Close Control) за технологични центрове за данни, чисти помещения и инфрачервено зоново отопление. Извършваме пълен инженеринг включващ: проектиране, доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка и сервиз.

За Нас