Нашият безкомпромисен ангажимент е да се ръководим от ангажираност, почтеност, истинност
и справедливост. Да действаме открито и отговаряме на най-високите етични стандарти във
всяко свое изпълнение и решение, което взимаме във всяко свое решение, което изпълняваме всеки
ден.

Ние всички сме отговорни за начина, по който Групата осъществява дейността си, както и как се
възприема от нашите колеги, клиенти, партньори, акционери, доставчици и обществото.

Трябва да действаме като едно цяло при представянето на нашите ценности и цели, което е от
изключително значение за репутацията и доверието в Компанията – нашият най – ценен актив.

Всеки един от нас носи отговорността да следва нашата визия, ценности и цели в съответствие
с принципите, залегнали в този Етичен кодекс, както и всички други корпоративни политики,
закони и наредби в страната, когато  се присъедини към голямото „семейство“ на „ВМ Финанс
Груп“.

Кодекс за корпоративна етика

 

Моля почакайте...

Абонирайте се за новини от нас

Желаете ли да получавате информация за най-новите продукти и услуги, предлагани от ВМ Аутoмейшън? Абонирайте се за нашия бюлетин.